top of page

Logo a jeho vznik

Vznik loga se váže k samotnému městu – názvu Terezín. Slovo Tereza (Marie Terezie) pochází z řeckého slova Terezis, což znamená ochranu, záštitu. Okolní pevnostní valy ve tvaru hvězdy toto místo zaštiťují a jeho energie se přenese i na Vás.

Tímto se dostáváme k dalšímu prvku loga, a tím je znázornění pěticípé hvězdy – pentagramu. Pentagram je opět odvozen z řeckého slova, které znamená přibližně pět přímek.

Z historického významu znamenal i Venuši, která svou drahou opisuje pětiúhelník.

Pět cípů této hvězdy symbolizuje pět stavebních kamenů světa:

•      země

•      voda

•      vzduch

•      oheň

•      vesmírná energie (uvědomění, vědomí, duševno)

Každý cíp také představuje jedno období života:

•      zrození

•      zrání

•      dospělost

•      stárnutí

•      smrt

Pentagram - pěticípá hvězda - má vícero výkladů.

Pentagram ve své celistvější podobě také propojuje pět základních lidských orgánů:

•      ledviny (voda)

•      játra (dřevo)

•      srdce (oheň)

•      slezina (země)

•      plíce (kov)

Proto pentagram tedy znázorňuje sám život, zdraví, ochranu a propojení s celým vesmírem.

Samotný základ loga vyplývá opět z pěti přímek, které tvoří pětiúhelník. Tento pětiúhelník také symbolizuje Kavalír 2, ve kterém se lázně nacházejí. Kavalír 2 jako takový je ochranou pro celou pevnost z jižní strany. A tímto se stává ochranou i pro Vás.

Na začátku byla myšlenka

Od doby, kdy jsem se do Terezína přistěhoval jsem si často kladl otázky co mě tu přitahuje, proč se zde cítím dobře apod.  Jedním z důvodů je, že je to klidné, vzdušné místo, se spousty parků, zeleně a v blízkosti protékající řeka Ohře. Dalším prvkem kterým mě Terezín přitahuje je jeho architektonická skladba a historie. Se zájmem o historii města jsem shlédl mnoho dokumentů, kdy v jednom z nich také zaznělo slovo lázně. To mi dalo asi prvotní podprahový impuls zabývat se touto otázkou. Město na mě působí lázeňským uspořádáním. Kromě shlédnutí historických dokumentů jsem také získával a nadále získávám informace od místních pamětníků a bývalých vojáků sloužících v místních kasárnách pod hlavičkou Dukly. Z těchto všech zdrojů mi bylo potvrzeno, že se opravdu v Terezíně městské lázně nacházeli. Bývaly v objektu staré vojenské nemocnice. Také jsem zjistil, že na druhém břehu řeky (nyní závod Povodí Ohře) bývala plovárna pro veřejnost. Kousek opodál, proti proudu stávala loděnice Dukly. V neposlední řadě mi bylo inspirací vlastní využívání řeky k pobytu ve vodě i mimo letní sezonu. Při těchto pobytech, hlavně v zimním období mi přišla myšlenka o rozšíření služeb lázní v podobě mobilní sauny u řeky. Ještě bych rád zmínil jeden hlubší záměr pro vytvoření lázní a to je vnitřní touha ozdravení Terezína. Samotná historie vzniku Terezína sahá do období konce 18. století. To je do současnosti více než 250 let od založení. Domývám se, že většina lidí má Terezín spojen převážně jen s obdobím 2. světové války, kdy bylo ve městě nacisty zřízeno židovské ghetto. Ač toto kruté, ale z hlediska časového vývoje lidstva velmi krátké období dokázalo zastínit několik desetiletí vývoje tohoto zeleného města.          

Tyto všechny podněty mě přivedly k založení Terezinin Lázní.       

131A1390.JPG

Reference

Ondra je skvělý masér a terapeut, vždy ví, jak pomoci a ulevit.
Vřele doporučuji.
Masáž hlavy
bottom of page